Geschiedenis Camping De Tol

 

Waar komt de naam “de Tol” vandaan?

Tol betalen aan de Elspeterweg.

Onder leiding van Burgemeester Herman Hendrik Vitringa werd met ingang op 20 januari 1863 de Tol opgericht. Een ieder die met een voertuig hier passeerde moest Tol betalen. Dit werd gedaan om de Gemeentekas te spekken.

De tarieven waren als volgt vast gesteld:

  • Reis of plezierrijtuig 10 cent
  • Kar of wagen met zand 4 cent
  • Kar met andere voorwerpen 15 cent
  • Mallejan 20 cent

Gerardus Hagenbeek werd in 1923 Tolgarder. Hij pachtte de tol in het begin. Hij betaalde de gemeente een x bedrag en mocht de opbrengst houden. Totdat een ijverige gemeente ambtenaar er achter kwam dat het toch wel een hele lucratieve handel was. Toen werd het roer omgegooid: Gerardus moest in loondienst bij de gemeente en moest de opbrengst inleveren. Toen zijn ook de “bonnen” gekomen.

Het huis stond tussen het fietspad en de Elspeterweg en de beide toegangswegen tot de huidige Camping De Tol wat vroeger de weg naar het Pesibad was en de ander de weg naar de zandafgraving (het zandgat). In de vijftiger jaren hadden ze er een theetuin, enkele zomerhuisjes en een kleine speeltuin, pas later is het een camping geworden! Hieronder een foto van het Tolhuisje

tolhuisje